Департамент міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОДА
Приймальня департаменту
☎ (0432) 53-09-59
☎ (0432) 66-14-38
Дата: 21.08.18
uk
 • uk

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації за запитом на інформацію.

 

Україна

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО СПІРОБІТНИЦТВА ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

 

 НАКАЗ

 « 09 » липня 2016 року          м. Вінниця                    32

 

 

Про затвердження  Порядку

відшкодування  та  розміру

фактичних витрат на копіювання 

або друк  документів, що надаються

за запитами  на  інформацію

у Департаменті  міжнародного 

співробітництва  та  регіонального 

розвитку  Вінницької  облдержадміністрації

 

Зареєстровано в Головному

територіальному  управлінні

юстиції   у  Вінницькій області

15 серпня  2016 року №29/1281

 

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  постанови  Кабінету  Міністрів України  від 13 липня 2011 року

№ 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами  на інформацію у  Департаменті  міжнародного  співробітництва  та  регіонального  розвитку  Вінницької   облдержадміністрації, що додається.
 2. Затвердити  розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються  за  запитами  на  інформацію у Департаменті  міжнародного  співробітництва  та  регіонального розвитку  Вінницької  облдержадміністрації, що додається.
 3. Відділу бухгалтерського обліку,  кадрової  роботи  та  господарського  забезпечення   (Порхун  А.М.)  подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного  територіального  управління юстиції у Вінницькій області.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор  Департаменту                                                                                 Володимир  МЕРЕЖКО

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора  Департаменту

міжнародного  співробітництва

та регіонального  економічного

розвитку Вінницької облдержадміністрації

                                                                  «09 » серпня   2016 року   № 32

     

 Зареєстровано в Головному

територіальному  управлінні

юстиції   у  Вінницькій області

15 серпня  2016 року №29/1281

 

 

П О Р Я Д О К

відшкодування  фактичних витрат на копіювання або друк

документів, що надаються за запитами на інформацію  у  Департаменті  міжнародного  співробітництва  та  регіонального  розвитку  Вінницької    облдержадміністрації

 

 1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Департаментом  міжнародного  співробітництва  та   регіонального   розвитку  Вінницької   облдержадміністрації.
 2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Департаменті  міжнародного  співробітництва  та   регіонального   розвитку  Вінницької   облдержадміністрації (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли Департамент міжнародного  співробітництва  та   регіонального   розвитку  Вінницької   облдержадміністрації  є належним розпорядником  інформації.
 3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
 4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється відділом бухгалтерського обліку,  кадрової  роботи  та  господарського  забезпечення    Департаменту міжнародного  співробітництва та  регіонального  розвитку  Вінницької  облдержадміністрації.
 5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.
 6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Начальник  відділу  бухгалтерського

обліку,  кадрової  роботи  та

господарського  забезпечення                                                                                                                     А.М.Порхун

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора  Департаменту

   міжнародного  співробітництва  

та  регіонального  розвитку

Вінницької  облдержадміністрації

«09  » серпня  2016 року  № 32

 

 

      Зареєстровано в Головному

територіальному  управлінні

юстиції   у  Вінницькій області

15 серпня  2016 року №30/1282

 

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію  у Департаменті  міжнародного  співробітництва  та  регіонального  розвитку  Вінницької   облдержадміністрації

 

Послуга, що надається

Розмір фактичних витрат

Копіювання або друк копій
документів формату А4 та
меншого розміру
(у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій
документів формату А3 та
більшого розміру
(у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій
документів будь-якого формату,
якщо в документах поряд
з відкритою інформацією
міститься інформація з
обмеженим доступом, що
потребує її відокремлення,
приховування тощо
(у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Начальник  відділу  бухгалтерського

обліку,  кадрової  роботи  та

господарського  забезпечення                                                                                                         А.М.Порхун