Департамент міжнародного співробітництва
та регіонального розвитку Вінницької ОДА
Приймальня департаменту
☎ (0432) 53-09-59
☎ (0432) 66-14-38
Дата: 23.03.19
uk
  • uk

Інформація про перевірку, яка проведена іншим органом

Законом України «Про очищення влади» передбачено проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Порядок проведення такої перевірки та перелік органів, що її проводять, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

 

з/п

П.І.Б.

Посада (на час  застосування  ЗУ “Про очищення  влади”)

 Посада

Дата початку перевірки

Інформація про результати перевірки

1.

Чопенко  Владислав  Володимирович

заява       

декларація 

Головний спеціаліст відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи   

26.02.2015

27.05.2015

2.

Головченко  Василь  Юрійович

заява       

декларація 

Начальник  відділу розвитку  внутрішньої  торгівлі,  платних  послуг  та  мобілізаційної  роботи Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Заступник начальника управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків - начальник відділу цінової політики  та  розвитку  споживчих  ринків

07.05.2015

20.07.2015

3.

Порхун Віталій    Вікторович

заява        

декларація 

Головний  спеціаліст відділу  цінової  політики  та  функціонування  ринків  природних  монополій Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу цінової політики  та  розвитку  споживчих  ринків

07.05.2015

20.07.2015

4.

Кулявець Вега   Габдрахимівна

заява       

декларація 

Заступник директора  Департаменту-начальник  управління   торгівлі, платних  послуг  та  цінової  політики Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту – начальник управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих  ринків

17.06.2015

 

 

02.12.2015

5.

Крилова  Оленаслав  Василівна 

заява       

декларація 

Заступник   начальника  управління торгівлі,  платних   послуг  та  цінової  політики – начальник  відділу    цінової  політики  та  функціонування  ринків  природних  монополій  Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу внутрішньої торгівлі, сфери послуг та нормованого забезпечення

17.06.2015

 

 

02.09.2015

6.

Сидорук  Оленаслав  Михайлівна 

заява       

декларація 

Головний спеціаліст  відділу  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва  Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу централізованих капіталовкладень 

15.07.2015

27.01.2016

7

Бабич  Людмиласлав  Миколаївна 

заява       

декларація 

Заступник  начальника  управління   централізованих капіталовкладень  та  розвитку малого  підприємництва – начальник  відділу  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва  Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Начальник вiддiлу централізованих  капіталовкладень 

15.07.2015

27.04.2016

8

Ламакіна  Тетянаслав  Тимофіївна 

заява       

декларація 

Заступник  начальника  управління   централізованих капіталовкладень  та  розвитку малого  підприємництва –начальник  відділу  з  питань регулятивної  політики, адміністративних  послуг  та  державних  закупівель Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Начальник вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.07.2015

20.04.2016

9

Болюх  Наталія Миколаївна 

заява        

декларація 

Начальник  відділу  реального  сектору  економіки  та  інвестиційної  політики  управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу аналізу й  прогнозування  регіонального  розвитку

15.07.2015

27.04.2016

10

Макаренко Ірина Андріївна 

заява       

декларація 

Начальник  відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Заступник начальник управління розвитку  підприємництва та централізованих капіталовкладень – начальник відділу фінансових  відносин  та  розрахунків

15.07.2015

27.04.2016

11

Порхун Алла Миколаївна 

заява       

декларація 

Начальник  фінансово-господарського  відділу - головний бухгалтер Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку, кадрової  роботи та  господарського забезпечення – головний   бухгалтер

15.07.2015

20.04.2016

12

Мєтєлєва  Алла Вікторівна 

заява       

декларація 

Заступник начальника  відділу  реального  сектору  економіки  та  інвестиційної  політики  управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.07.2015

27.04.2016

13

Гнатюк Галина Василівна 

заява        

декларація 

Заступник  начальника  відділу  розвитку  внутрішньої  торгівлі,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення   управління  торгівлі,  платних  послуг  та  цінової політики Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу внутрішньої торгівлі, сфери  послуг та  нормованого забезпечення   

15.07.2015

27.04.2016

14

Збіглей Людмила Володимирівна 

заява       

декларація 

Заступник  начальника  відділу  розвитку  внутрішньої  торгівлі,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення   управління  торгівлі,  платних  послуг  та  цінової політики Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу внутрішньої торгівлі, сфери  послуг та  нормованого забезпечення   

15.07.2015

10.09.2015

15

Леонова  Тетяна Павлівна 

заява       

декларація 

Заступник  начальника  фінансово-господарського  відділу Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Заступник начальника відділу бухгалтерського  обліку, кадрової  роботи та  господарського забезпечення

15.07.2015

27.04.2016

16

Макаренко  Катерина  Юріївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  аналізу  й  прогнозування  регіонального  розвитку  управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального  сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу аналізу й  прогнозування  регіонального  розвитку

15.09.2015

09.12.2015

17

Бурлачук  Ганна  В’ячеславівна 

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  аналізу  й  прогнозування  регіонального  розвитку  управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального  сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу аналізу й  прогнозування  регіонального  розвитку

15.09.2015

09.12.2015

18

Крилов  Віталій   Олександрович

заява       

декларація 

   

Головний  спеціаліст  відділу  аналізу  й  прогнозування  регіонального  розвитку  управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального  сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст сектору грантової діяльності

15.09.2015

09.12.2015

19

Головенько (Прилюк) Марина   Олександрівна

заява       

декларація 

 

Провідний  спеціаліст  відділу  реального  сектору  економіки  та  інвестиційної  політики управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального  сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Провідний спеціаліст відділу міжнародного та  транскордонного співробітництва

15.09.2015

09.12.2015

20

Томаш    Андрій       Володимирович

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  реального  сектору  економіки  та  інвестиційної  політики управління  аналізу  і  прогнозування  регіонального  розвитку  та  реального  сектору  економіки Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу залучення,  супроводу та  моніторингу інвестиційних проектів

15.09.2015

25.01.2016

21

Пилявець  Любов  Василівна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  з  питань  регулятивної  політики, адміністративних  послуг  та  державних  закупівель   управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.09.2015

09.12.2015

22

Музика  Наталія  Миколаївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  з  питань  регулятивної  політики,адміністративних  послуг  та  державних  закупівель   управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.09.2015

09.12.2015

23

Зелениця  Інна  Анатоліївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  з  питань  регулятивної  політики,адміністративних  послуг  та  державних  закупівель   управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Провідний спеціаліст вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.09.2015

09.12.2015

24

Білоус  Ольга  Володимирівна

заява       

декларація 

Провідний спеціаліст  відділу з питань  регулятивної політики, адміністративних  послуг  та  державних  закупівель   управління  централізованих  капіталовкладень та  розвитку малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Провідний спеціаліст вiддiлу регуляторної політики та адміністративних послуг

15.09.2015

25.01.2016

25

Дорошук   Юлія  Антонівна 

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків  управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу фінансових  відносин та  розрахунків

15.09.2015

09.12.2015

26

Турлюк     Олена  Олександрівна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків  управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу фінансових  відносин та  розрахунків

15.09.2015

09.12.2015

27

Хмелівська Вікторія   Анатоліївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків  управління  централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу фінансових  відносин та  розрахунків

15.09.2015

08.12.2015

28

Анісімцева Наталія  Юріївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  розвитку  внутрішньої  торгівлі,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення   управління  торгівлі,  платних  послуг  та  цінової  політики Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу внутрішньої торгівлі, сфери  послуг та  нормованого забезпечення   

15.09.2015

27.04.2016

29

Линник Олеся Сергіївна

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  розвитку  внутрішньої  торгівлі,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення   управління  торгівлі,  платних  послуг  та  цінової  політики Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу внутрішньої торгівлі, сфери  послуг та  нормованого забезпечення   

25.09.2015

11.12.2015

30

Соколовська  Зінаїда  Павлівна 

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  цінової  політики  та  функціонування  ринків  природних  монополій    управління  торгівлі ,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу цінової політики  та  розвитку  споживчих  ринків

09.12.2015

12.07.2016

31

Блистіва  Романа  Васильович

заява       

декларація 

Головний  спеціаліст  відділу  цінової  політики  та  функціонування  ринків  природних  монополій    управління  торгівлі ,  платних  послуг  та  нормованого  забезпечення  Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу цінової політики  та  розвитку  споживчих  ринків

09.12.2015

14.03.2016

32

Стариш Ярослав   Анатолійович

заява       

декларація 

Головний спеціаліст відділу  фінансових  відносин  та  розрахунків  управління централізованих  капіталовкладень  та  розвитку  малого  підприємництва    Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу фінансових  відносин та  розрахунків

09.12.2015

13.04.2016

33

Рябчук Олеся Миколаївна

заява        

декларація 

Начальник відділу  економіки  Літинської  РДА

Заступник начальника відділу аналізу й  прогнозування  регіонального  розвитку

24.04.2015

довідка

34

Cидоренко Алла   Миколаївна

заява       

декларація 

Начальник  відділу  планово-фінансової діяльності  бухгалтерського  обліку та господарського  забезпечення Департаменту регіонального  економічного  розвитку облдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку,  кадрової  роботи та  господарського забезпечення              

 

довідка

35

Ліпач Олена Олександрівна

заява       

декларація 

Начальник відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Начальник управління міжнародного  співробітництва     

19.06.2015

 

36

Войт  Вікторія  Василівна

заява       

декларація 

Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Заступник начальника  відділу міжнародного  та  транскордонного  співробітництва

19.06.2015

 

37

Грищук Валентина Василівна

заява       

декларація 

Начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Заступник  начальника управління -

начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності

30.06.2015

 

38

Оніщук Інна  Володимирівна

заява       

декларація 

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Начальник відділу міжнародного  та  транскордонного  співробітництва

11.08.2015

 

39

Зозуля  Євгеній  Олександрович

заява       

декларація 

Провідний спеціаліст відділу міжнародгого співробітництва та євроінтеграції управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації

Головний  спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності

11.08.2015

 

40

Поник Євгенія  Анатоліївна

заява       

декларація 

Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції управління міжнародного співробітництва

Головний  спеціаліст відділу міжнародного  та  транскордонного  співробітництва

10.09.2015

 

41

Гайтан  Віталій  Віталійович

заява       

декларація 

Головний спеціаліст-юрист консульт відділу зовнішньоекономічної діяльності управління міжнародного співробітництва

Головний  спеціаліст відділу зовнішньоекономічної   діяльності

24.09.2015

 


та оприлюднює відповідні документи: заяви та декларації.